Wycieczka do Ogrodu Botanicznego

  W ostatnim dniu września odbyła się wycieczka do Ogrodu Botanicznego w Lublinie. Uczniowie klas 1-4 oraz oddział przedszkolny mieli okazję poznać zasoby ogrodu. Przewodnik zapoznał uczestników z różnymi gatunkami roślin, a między innymi były to rośliny ozdobne, lecznicze, pożyteczne i te nieprzyjazne, zagrażające życiu człowieka. Dzieci dowiedziały się kiedy powstał lubelski ogród botaniczny i kto się nim opiekuje. Zobaczyły także najstarsze drzewa w ogrodzie. Podziwiały dzikie kaczki pływające w stawie oraz miniaturowy wodospad wkomponowany w krajobraz ogrodu. W szklarni można było podziwiać rośliny tropikalne, ogromne kaktusy, agawy, palmy, juki, passiflorę ze zjawiskowymi kwiatami, a także małe rośliny owadożerne i wiele innych dotychczas nieznanych dzieciom gatunków roślin. Przewodnik pokazał dzieciom Dworek Kościuszków z portretem Tadeusza Kościuszki oraz antycznymi meblami. Ciekawa podróż alejkami ogrodu zakończyła się prawdziwym ogniskiem z pieczonymi kiełbaskami i ciepłą herbatą. Na pamiątkę dzieci zebrały sobie kasztany i żołędzie. Z wycieczki uczniowie wrócili nieco zmęczeni, ale bogatsi o nowe doświadczenia i wiedzę przyrodniczą.

Małe i duże - środki transportu

Od najmłodszych lat dzieciom towarzyszą różne środki transportu. Na co dzień spotykają się z transportem zarówno osób jak i rzeczy. Ważne jest, aby potrafiły nie tylko z niego korzystać, ale i znać jego różnorodne zastosowanie, związane z nim korzyści i niebezpieczeństwa. W tym celu na zajęcia został zaproszony pan Paweł Dudzik tata ucznia klasy II. Spotkanie odbyło się 22 września i uczestniczyli w nim uczniowie klasy I i II. Podczas zajęć pan Paweł opowiadał o dużych możliwościach jakie w dzisiejszym świecie daje transport. Zwrócił szczególną uwagę na bezpieczeństwo na drodze. Pokazał zalety i wady, przyjemności, ale i trudy wykonywania tego zawodu. Kolejnym elementem spotkania były pytania zadawane przez uczniów, na które nasz gość chętnie i wyczerpująco udzielał odpowiedzi. Jednak największą atrakcją była olbrzymia ciężarówka, do której uczniowie mogli wsiąść, obejrzeć ją dokładnie w środku i głośno zatrąbić. Spotkanie było okazją do wykorzystania jak największej ilości zmysłów. Na koniec wszyscy uczniowie otrzymali drobny upominek i coś słodkiego. Oczywiście nie zabrakło zdjęć . Zapraszamy do ich obejrzenia.

male samsam 1 maly sam 2 malz

Tydzień wychowania

W dniach 14-20 września przed uroczystością św. Stanisława Kostki, patrona dzieci i młodzieży przeżywaliśmy Tydzień Wychowania pod hasłem ,,Prawda fundamentem wychowania”. Była to już czwarta edycja  i została poświęcona roli prawdy w odpowiedzialnym wychowaniu. Podczas katechez oraz lekcji multimedialnej próbowaliśmy uświadamiać sobie wartości prawdy w życiu człowieka oraz kształtować postawę odpowiedzialności za wypowiadane słowa i rozwijać prawdomówność. Uczniowie przez trzy dni spotykali się na Mszy świętej w kościele parafialnym w Żabiej Woli, a następnie wspólnie spędzali czas przy ognisku. Dzieci miały okazję razem pośpiewać czy zagrać w kalambury. Na zakończenie w piątek nasza szkoła dla wszystkich uczestników spotkania przygotowała pieczone ziemniaki z pysznymi sosami. Tym przysmakiem wszyscy się zajadali. Takie inicjatywy na pewno warto kontynuować w przyszłym roku.

Witaj Szkoło!

1 września w Publicznej Szkole Podstawowej w Osmolicach, tak jak w całej Polsce, odbyła się inauguracja roku szkolnego 2014/2015. Oprócz licznie zgromadzonych uczniów i ich rodziców oraz nauczycieli i innych pracowników szkoły na uroczystość przybyło wielu gości. Swoją obecnością zaszczycił nas pan Wójt gminy Strzyżewice Jan Andrzej Dąbrowski, radna oraz prezes Stowarzyszenia Rodzin Katolickich – pani Lidia Kowalczyk, sołtysowie Osmolic. Uczniowie wierszem i piosenką wspominali minione wakacje z radością witając swoją szkołę, Grono Pedagogiczne oraz kolegów i koleżanki. Podczas uroczystości nie zabrakło akcentu nawiązującego do 75 rocznicy wybuchu II wojny światowej. Pani Dyrektor Laura Żydek w swoim przemówieniu szczególnie ciepło powitała w murach naszej szkoły pierwszoklasistów oraz wychowanków oddziału przedszkolnego, którzy po raz pierwszy przekroczyli mury naszej szkoły. Zapewniła zebranych, że dołożymy wszelkich starań, aby wszyscy uczniowie czuli się w naszej szkole dobrze, a więc rozwijali swoje zainteresowania, talenty, predyspozycje, osiągali małe i duże sukcesy. W tym roku szkolnym na pierwszoklasistów czekają nowe, bezpłatne elementarze i zestawy ćwiczeń do edukacji wczesnoszkolnej i językowej, a na uczniów klasy VI nowa formuła zewnętrznego sprawdzianu. Pan Wójt Jan Andrzej Dąbrowski otrzymał gromkie brawa za inicjatywy, jakie podjął na rzecz oświaty w naszej gminie. Najważniejsze z nich to: zajęcia z języka angielskiego w oddziale przedszkolnym, zakup pomocy dydaktycznych, mebli i sprzętu szkolnego, w tym zakup nowych komputerów, rozbudowa placu zabaw i sfinansowanie zakupu nowych książek do biblioteki szkolnej.

Otwierając nowy rok szkolny, pani Dyrektor życzyła uczniom przyjemności i satysfakcji z nauki a organowi prowadzącemu, pracownikom, rodzicom, sympatykom i przyjaciołom naszej szkoły dobrej polskiej edukacji oraz wszelkiej pomyślności.

Joomla Templates by Joomla51.com