AKADEMIA KREATYWNEGO ROZWOJU

W listopadzie odbyły się pierwsze zajęcia zaplanowane w ramach projektu „Akademia Kreatywnego Rozwoju”, którego autorem jest Wydział Matematyki Fizyki i Informatyki UMCS. Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji uczniów w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych przy wsparciu technologii informacyjno-komunikacyjnych poprzez realizację zajęć pokazowych, warsztatowo-laboratoryjnych, rachunkowych, komputerowych oraz wykłady popularno-naukowe.

umcskl2m umcskl3d

e naszej Szkoły zgłoszeni do projektu pojechali do Instytutu Fizyki Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie. Zajęcia rozpoczęły się dla nas od pokazu w Auli Instytutu Fizyki, gdzie oglądaliśmy jak również braliśmy aktywny udział w laboratoriach przybliżających nam otaczający świat między innymi powietrze, ciśnienie czy też próżnię. Uczestniczyliśmy również w wirtualnej podróży do wnętrza Ziemi i poznawaliśmy tajniki jej powstania. Wiele emocji dostarczyła nam wizyta w Auli Matematyki, gdzie iluzja przeplatała się z rzeczywistością a proste na pozór klocki nie dawały się nam złożyć. Super zajęcia przeprowadzono z nami w pracowni komputerowej, gdzie mieliśmy okazję testować nowy dla nas program. Wirujące belki, koła zębate czy gwoździe na szczęście tylko na ekranie monitora. Mnóstwo emocji i wrażeń. Polecamy się na przyszłość.

 

Zajęcia były całkowicie bezpłatne dla uczestników, organizatorzy zagwarantowali transport i wyżywienie. Dodatkowo każdy z uczestników otrzymał Zeszyt doświadczeń zawierający instrukcje samodzielnego wykonania doświadczeń. Z pewnością wiele z nich zostało już przeprowadzonych w warunkach domowych.

 Anna Rachańczyk

 

Joomla Templates by Joomla51.com