„Godność, wolność, niepodległość”- co działo się w szkole podczas projektu?

 logo Niepodlega 1                  men 1m

Nadszedł czas podsumowania projektu „Godność, wolność, niepodległość”, który realizowany był w naszej szkole od września do końca listopada.

Wielka przygoda Publicznej Szkoły Podstawowej im. Zofii i Juliusza Stadnickich z projektem edukacyjnym „Godność, wolność, niepodległość” rozpoczęła się już w czerwcu, kiedy to panie Angelika Pałka- Majchrowicz i Justyna Sawczuk napisały projekt, który brał udział konkursie organizowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Ponad 2500 tysiąca placówek oświatowych przystąpiło do konkursu. W sierpniu dotarła do nas radosna wiadomość- projekt został oceniony na 39 punktów i nasza szkoła, znalazła się wśród 257 wyróżnionych placówek z całej Polski, zakwalifikowanych do realizacji projektu, a już we wrześniu zaczęliśmy wykonywać zaplanowanie działania.

Przewidziane w planie zadania i aktywności miały na celu zapoznać nas, uczniów, z historią II Rzeczypospolitej, jej osiągnięciami i sylwetkami czołowych działaczy niepodległościowych, rozwijać w nas poczucie patriotyzmu i szacunku do historii państwa polskiego. Dzięki, otrzymanemu z MEN, wsparciu finansowemu udało nam się zrealizować wiele różnorodnych zadań, takich jak: wycieczki dydaktyczne, występy artystyczne, rekonstrukcja, konkursy, wystawy czy dekoracje ozdabiające naszą szkołę.

                                   

 

Jednym z największych przedsięwzięć była organizacja dwudniowej wycieczki do Krakowa, podczas której młodzież chłonęła wiedzę na temat historii i kultury naszego kraju, spędzała miło czas w gronie koleżanek i kolegów. Również młodsze klasy miały okazję wyjechać na niezwykły pokaz: „Kto ty jesteś? Polak mały!” Wiemy, że nawet najmłodsze dzieciaki były bardzo zadowolone z wyjazdu, a program, który obejrzały skłonił je do refleksji.

Wśród działań projektowych zaplanowane były również występy artystyczne. Uczniowie pod czujnym okiem nauczycieli przygotowali wzruszający montaż słowno- muzyczny, który zaprezentowali na forum szkoły 9 listopada. Ten dzień dla naszej społeczności był wyjątkowo ważny, gdyż włączyliśmy się w ogólnopolską akcję „Rekord dla Niepodległej”. O godzinie 11.11 wszyscy uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły zebrali się na górnym korytarzu i w podniosłej atmosferze odśpiewali hymn państwowy. Ważnym zadaniem był występ naszych uczniów 11 listopada w kościele Matki Boskiej Częstochowskiej w Żabiej Woli. Wszyscy starali się przygotować do niego sumiennie. Miło było usłyszeć pochwały z ust wielu osób, które oglądały występ.

Ciekawym doświadczeniem był występ grupy rekonstrukcyjnej, w którym aktywnie uczestniczyli i młodsi, i starsi uczniowie. Młodzi historycy w interesujący i atrakcyjny sposób opowiedzieli o trudnej drodze Polaków do niepodległości.

Ważnym elementem projektu były konkursy. Dwóch uczniów reprezentowało naszą szkołę w zewnętrznych konkursach o tematyce związanej z patriotyzmem. Mikołaj Gustaw z klasy VIII recytował utwór Marii Konopnickiej „Ave Patria” na IX Konkursie Recytatorskim Poezji Patriotycznej, a Marcin Skiba zaśpiewał piosenkę „Kocham wolność” z repertuaru Chłopców z Placu Broni na XVI Festiwalu Piosenki Patriotycznej. W szkole organizowany był konkurs plastyczny pod tytułem „Moja mała ojczyzna”. Spośród wielu prac jury wybrało te, które zasłużyły na wyróżnienie i nagrody.

Realizowany przez nas projekt nie byłby taki gdyby nie inicjatywy naszych nauczycieli. W październiku została zorganizowana przez Bibliotekę szkolną we współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną w Strzyżewicach wystawa książek promujących najnowszą historię Polski oraz szeroko pojęty patriotyzm. Nieodłącznym elementem działań są gazetki i dekoracje, które systematycznie od września aż do chwili obecnej pojawiały się w budynku szkoły. Z pewnością zostały one dostrzeżone przez uczniów i osoby odwiedzające szkołę.

Ostatnim działaniem było zorganizowanie wystawy pamiątek pod tytułem „100 lat Niepodległa”. Udało nam się zebrać wiele eksponatów, które wzbudziły zainteresowanie wśród uczniów i gości odwiedzających naszą szkołe.

Dzięki aktywnemu udziałowi w projekcie uczniowie dowiedzieli się jak świadomie odbierać różnorodne teksty kultury. Uświadomili sobie, że o Ojczyźnie powinni mówić z szacunkiem, a przodkom oddawać należytą cześć. Szczególny powód do radości dało nam zaangażowanie rodziców i społeczności lokalnej w realizację zadań projektowych.

Dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w realizację projektu.

Joomla Templates by Joomla51.com