CHWILE ZADUMY I REFLEKSJI

Ciszą cmentarną ukołysani, z dala od życia i znoju, dobiwszy wreszcie cichej przystani, odpoczywają w pokoju. - Elżbieta Daniszewska "Zaduszki" [fragm.]

Pod koniec października uczniowie klas I –III odwiedzili cmentarz parafialny w Żabiej Woli. Coroczne wyjścia na cmentarz wypływają z realizacji Programu Wychowawczego Szkoły oraz programów realizowanych w poszczególnych klasach i mają na celu kształtowanie odpowiedzialności za swoją miejscowość oraz wzmacnianie więzi lokalnych, identyfikację z miejscem pochodzenia i jego dziedzictwem kulturowym.

cmwentarz 2m cmentarz 1m

 

Wyjście na cmentarz poprzedziła rozmowa, która miała na celu uświadomienie dzieciom charakteru czekających nas listopadowych dni i sposobu, w jaki należy się wtedy zachowywać. Pełni powagi i zadumy uczniowie  wędrując  jesiennymi alejkami i słuchając opowieści swoich wychowawców o osobach spoczywających w mogiłach, zapalili znicze na grobach zmarłych nauczycieli, a także zmarłych bliskich. Wszyscy z szacunkiem modlili się za dusze tych, których z nami już nie ma.Wizyta na cmentarzu była chwilą refleksji, modlitwy i zadumy. Pamiętać należy jednakże o tym, że są takie cmentarze i takie groby, których nikt już nie odwiedza, gdzie pośród spadających liści spoczywają zmarli sprzed lat. Ich mogiły niszczeją w ciszy i zapomnieniu. Czasem tylko ktoś przypadkowy pochyli się w zadumie nad losem człowieka. Pamiętajmy, że życie ma swój początek i swój koniec i tylko od nas zależy, co ocalimy i o czym będziemy pamiętać...

Joomla Templates by Joomla51.com