XVI DZIEŃ PAPIESKI „Bądźcie Świadkami Miłosierdzia”

W minionym tygodniu w naszej szkole odbył się uroczysty apel z okazji XVI Dnia Papieskiego. Uczniowie klasy 4 zachęcali kolegów i koleżanki do realizowania uczynków miłosierdzia wobec bliźniego. Obrazy prezentacji multimedialnej pomogły uczniom dostrzec potrzebę realizowania dobrych uczynków w życiu codziennym, a także w szkole.

Jan Pawe II.png maly

 

Uczynki miłosierdzia względem duszy:

 

Grzeszących upominać.

 

Nieumiejętnych pouczać.

 

Wątpiącym dobrze radzić.

 

Strapiony chpocieszać.

 

Krzywdy cierpliwie znosić.

 

Urazy chętnie darować.

 

Modlić się za żywych i umarłych.

 

Uczynki miłosierdzia względem ciała:

 

Głodnych nakarmić.

 

Spragnionych napoić.

 

Nagich przyodziać.

 

Podróżnych w domu przyjąć.

 

Więźniów pocieszać.

 

Chorych nawiedzać.

 

Umarłych pogrzebać.

 

Święty Jan Paweł II przypominał, że Bóg objawia się jako Miłosierny Ojciec i pragnie, aby wszyscy ludzie dostąpili Jego miłosierdzia. Papież podkreślał: „Trzeba przekazywać światu ogień miłosierdzia. W miłosierdziu Boga świat znajdzie pokój, a człowiek szczęście! To zadanie powierzam wam, drodzy bracia i siostry, Kościołowi w Krakowie i w Polsce oraz wszystkim czcicielom Bożego miłosierdzia, którzy tutaj przybywać będą z Polski i z całego świata. Bądźcie świadkami Miłosierdzia!”( Encyklika „Dives in misericordia”).

 

 

Joomla Templates by Joomla51.com